Zapojte sa do súťaže Perohryz 2015

 

pozadieObčianske združenie ÚLET v spolupráci s agentúrou LEMUR vyhlasujú 1. ročník krajskej súťaže školských časopisov Perohryz 2015. Do súťaže sa môžu zapojiť redakčné rady školských časopisov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pracujúcich v Košickom kraji a ich redaktori.

Cieľom súťaže
je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Uzávierka prijímania časopisov a individuálnych príspevkov je 7. 5. 2015

Časopisy zasielajte na adresu: Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice. Obálku označte heslom “Perohryz 2015″.

Individuálne príspevky zasielajte na adresu: perohryz@skolskycasopis.sk. V predmete e-mailu uveďte heslo “Perohryz 2015″.

Témy individuálnych príspevkov:
1. Ak chceš zmeniť svet, začni od seba. (pod záštitou neziskovej organizácie VOICES)
2. Postarám sa o svoj keš.

Žánre, ktoré si môžete vybrať:

1. rozhovor
2. reportáž
3. stĺpček

Viac informácií nájdete v štatúte súťaže na webstránke www.skolskycasopis.sk.