Výsledky súťaže Perohryz 2015

banner-fb-perohryz2

Milí súťažiaci, porotcovia a partneri, ďakujeme Vám za perfektné dopoludnie strávené na vyhodnotení súťaže Perohryz 2015 v Knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Súčasťou vyhodnotenia bola aj bseseda s predsedom poroty Ivanom Kriššákom, ktorého môžete spoznať na obrazovkách pri sledovaní TA3 alebo v Rádiu Šport a Žofiou Teplickou z organizácie VOICES. Veríme, že o rok sa vidíme opäť.

 Výsledky súťaže Perohryz 2015

Individuálne príspevky ocenené organizáciou VOICES – Školský redaktor roka Košického kraja:

1. miesto: Diana Csizmárová: Ak chceš zmeniť svet, začni od seba
2. miesto: Sandra Ficzere: Zapamätajú si ťa
3. miesto: Martina Cvancigerová – Ty buď zmenou

Školský časopis Košického kraja:

1. miesto: Prestávka, ŽŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
2. miesto: Gemko, ZŠ Gemerská 2, Košice
3. miesto: Jenisej, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
čestné uznanie: Kuriér z Hroncovej, ZŠ Hroncova 23, Košice
čestné uznanie: Staničiarik, ZŠ Staničná 13, Košice
čestné uznanie: Bez názvu (Pod lavicou), ZŠ Janigova 2, Košice