Výsledky Perohryzu na filmovom plátne

V stredu 15. februára sme uzatvorili našu krajskú súťaž PEROHRYZ. Prihlásilo sa do nej 16 základných škôl z Košíc a jeho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Porotcovia sa teraz na niekoľko týždňov ponoria do podrobného štúdia jednotlivých časopisov a potom ich čaká spoločné rozhodnutie, komu poputujú vecné ceny, pomôcky a potreby, ktoré sú v každej redakcii nevyhnutnosťou. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. marca v kinosále Kina Úsmev.

O vecné ceny a uznanie trojčlennej odbornej poroty sa uchádzajú:
Angelinoviny / ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Cengáčik / ZŠ Komenského 3, Smižany
Čordáčik / ZŠ Košický mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Dráčik / ZŠ Požiarnická 3, Košice
Gemko / ZŠ Gemerská 2, Košice
Gorko / CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
Hviezda / ZŠ I. Krasku 342/1, Trebišov
K2 / ZŠ Krosnianska 2, Košice
K30 – šk. noviny / ZŠ Kežmarská 30, Košice
Križinčan / ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna
Lampáš / ZŠ Drábova 3, Košice
Lipkoviny / ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Prestávka / ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova, Košice
Ratolesť / ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Školoviny / SZŠ Tr. SNP 104, Košice
Školský kamarát / ZŠ Mládežnícka 3, Košice Šaca