VÝSLEDKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ŠUMENIE v 2. kategórii – 2. stupeň ZŠ

Milí naši (naj)starší autori,

všetkým, opäť nielen oceneným, ktorí ste sa zapojili do našej literárnej súťaže, zo srdca ďakujeme za zaujímavé, vtipné, ale i premyslene vypointované príbehy a nápadité texty básní. Ďakujeme vašim pani učiteľkám a rodičom, ktorí vás pri písaní podporovali.

Oceneným autorom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie diela v 12. ročníku súťaže.

  Práce budú uverejnené a sprístupnené v priebehu mesiaca apríl – máj v pdf zborníku. Víťazné práce na prvých miestach budú porotcami načítané a uverejnené na našej stránke v priebehu tohto a budúceho týždňa. Všetkým prajeme veľa nápaditosti a tvorivej energie.

KATEGÓRIA POÉZIA

(HODNOTIL SPISOVATEĽ VALENTÍN ŠEFČÍK) 

1. MIESTO: Sofia Sústriková, Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava
2. MIESTO: Katarína Kačmariková, ZŠ Haniska
3. MIESTO: Sofia Ivanová, ZŠ J. Švermu Michalovce
ČESTNÉ UZNANIE: Katarína Melcherová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE: Adam, ZŠ Staničná Košice

KATEGÓRIA PRÓZA

(HODNOTILA SPISOVATEĽKA BARBORA VANICKÁ)

1. MIESTO:  Jakub Hredzák, ZŠ J. Švermu 6
2. MIESTO:  Lukáš, ZŠ Michaľany
2. MIESTO:  Timea Kubíková, ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
3. MIESTO:  Daša Gburová, Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
ČESTNÉ UZNANIE: Hana Vorobelová,ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
ČESTNÉ UZNANIE: Zuzana Šályová, SZŠ Didacticus, Košice