VÝSLEDKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ŠUMENIE v 1. kategórii – 1. stupeň ZŠ

Milí naši najmladší autori,
všetkým (nielen oceneným), ktorí ste sa zapojili do súťaže zo srdca ďakujeme za čarovné básne i príbehy, preukázali ste v nich veľký talent a hlavne obrovskú mieru fantázie. Ďakujeme vašim pani učiteľkám a rodičom, ktorí vás pri písaní podporovali.

Oceneným autorom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie diela v 12. ročníku súťaže.

Práce budú uverejnené a sprístupnené v priebehu mesiaca apríl – máj v pdf zborníku. Víťazné práce na prvých miestach budú načítané a predstavené porotcami a uverejnené po sviatkoch.

Všetkým želáme príjemné sviatky plné pokoja, tvorivosti a oddychu.

KATEGÓRIA POÉZIA

(HODNOTIL SPISOVATEĽ VALENTÍN ŠEFČÍK) 

1. MIESTO: Zuzana Noémi Maňáková, ZŠ Mirka Nešpora, Prešov
2. MIESTO: Róbert Plencer, ZŠ Krosnianska 4, Košice 
3. MIESTO: Dávid Fedorko, ZŠ s MŠ Stakčín
ČESTNÉ UZNANIE: Kristofer Noel Rjabinčák, ZŠ Krosnianska 4, Košice

KATEGÓRIA PRÓZA

(HODNOTILA SPISOVATEĽKA BARBORA VANICKÁ) 

1. MIESTO:  Andrej Onderišin, ZŠ Krosnianska 4, Košice                 
2. MIESTO:  Karolína Kušniraková, ZŠ Spišský Hrušov 264
3. MIESTO:  Olívia Kapraľová, ZŠ s MŠ Stakčín