Vyhodnotenie súťaže školských časopisov Perohryz sa blíži

Máme niečo vyše týždňa po uzávierke súťaže Perohryz a priestory občianskeho združenia Úlet chviľu krášlilo 35 nápaditých školských časopisov. Dnes sú v rukách zvedavých porotcov súťaže, ktorí ich musia pozorne prečítať. Akú máme vlastne porotu v tomto treťom ročníku?

Predstavujeme odbornú porotu 

Dvoch porotcov spája rovnaké zamestnanie. Sú vysokoškolskými pedagógmi na Prešovskej univerzite v Prešove, kde sa venujú aj výskumu vo svojej oblasti. Prvá porotkyňa Lenka Regrutová (na fotke) upriamuje svoju pozornosť na mediálnu výchovu, mediálnu gramotnosť a mediálne kompetencie, detského príjemcu elektronických mediálnych textov, slovenskú a českú televíznu seriálovú tvorbu a slovenskú dramatickú tvorbu v televíznom prostredí. Participuje na fungovaní študentského časopisu Unipo Press. Organizuje a spoluorganizuje podujatia zamerané na mediálnu tvorbu pre deti, vedie workshopy mediálnej gramotnosti a mediálnej tvorby pre stredné a základné školy.

Druhým porotcom, jediným mužom v porote je jej kolega Jozef Mergeš. sa venuje najmä dejinám jazykovedy, filozofii jazyka, športu v mediálnom prostredí a teórii filmu. Taktiež participuje na fungovaní študentského internetového časopisu Unipo Press.

Treťou porotkyňou je redaktorka denníka KOŠICE:DNES, ktorá nazbierala množstvo skúseností v printe aj vďaka vedúcej pozícii pri príprave príloh.

Súťažia časopisy v Košickom aj v Prešovskom kraji

Porota má za úlohu posúdiť 35 prihlásených školských časopisov žiakov z 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Tento rok prišiel Perohryz aj s jednou geografickou novinkou – rozšíril svoje pôsobenie aj na školy v Prešovskom kraji.

Slávnostné vyhodnotenie

Po dôslednom, dlhom a náročnom obodovaní jednotlivých súťažných časopisov sa spolu s redakciami súťažiacich časopisov stretneme na slávnostnom vyhlásení výsledkov, kde odovzdáme ceny tým najlepším. Okrem rozdávania diplomov a vecných cien budeme 11. mája v Košiciach aj „workshopovať“ s našou odbornou porotou. Tá bude pripravená dať každej zvedavej redakčnej rade spätnú väzbu, nápady, čo zlepšiť, čo pozmeniť či čo určite rozvinúť do väčšieho projektu. Prítomní mediálni odborníci sa radi podelia aj o svoje skúsenosti z práce v médiách.

Tešíme sa na vás!