Tri najlepšie školské časopisy sú z Košíc

Košice, 30. apríl 2019 – Štvrtý ročník súťaže školských časopisov Perohryz spoznal svojich víťazov na slávnostnom vyhodnotení.

Do súťaže, ktorá je určená študentom 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, sa zapojilo dokopy 30 redakčných rád. O tom, ktorý časopis je najlepší, rozhodovala 4-členná odborná porota. Porotkyňami boli dve redaktorky denníka denníka Košice:dnes – Michaela Luxová a Simona Zavacká. Členom poroty boli aj novinárka Mária Benedikovičová z Denníka N a Pavol Kušnír, doktorand Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol prvým šéfredaktorom študentského internetového časopisu Unipo Press.

Porotcovia súťaže Perohryz Michaela Luxová, Simona Závacká a Pavol Kušnír.

„Dôležité je, tak ako som odporučil aj priamo redakčným radám, aby v zhluku článkov a tém nezabudli na to, čo ich napĺňa, o čom chcú písať, čo túžia svetu povedať. Aby nestratili samých seba, svoje myšlienky a nápady a vypustili do sveta žurnalistiky nový vietor myšlienok, nápadov a kritických úvah. A aby vyhľadávali aj konštruktívny dialóg s ľuďmi z oblasti médií – sám z vlastnej skúsenosti a minulosti viem, ako mi takýto dialóg pomohol posunúť moje vízie o médiách do reality. Preto som rád, že v rámci vyhodnotenia máme priestor rozprávať sa so študentmi,” zhrnul Pavol Kušnír.

Porotkyňa Mária Benedikovičová sa súťažiacim prihovorila na diaľku prostredníctvom videa.

Cieľom súťaže nie je len oceňovať redakčné rady, ale najmä motivovať a podnietiť u mladých novinárov ich záľubu v žurnalistike. Dôležitosť mediálnej gramotnosti a podpory tvorivosti u žiakov si uvedomujú aj predsedovia samosprávnych krajov, v ktorých súťaž prebieha. Rastislav Trnka, ako predseda Košického samosprávneho kraja, a Milan Majerský, ako predseda Prešovského samosprávneho kraja, preto prevzali záštitu nad súťažou.

Simona Závacká a členovia redakčných rád počas konzultácií.

Teší nás, že o Perohryz je stále záujem, o čom svedčí aj počet prihlásených časopisov, aj fakt, že do súťaže sa zapájajú školy z celého východného Slovenska. Pomohli tomu isto aj záštity predsedov Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Mladí novinári túžia po rozvoji a spätnej väzbe, preto redakčným radám umožňujeme po vyhodnotení konzultácie s porotcami, ktorí sa do tejto aktivity zapájajú dobrovoľne a zadarmo, za čo im patrí naša veľká vďaka,” vyjadrila sa Jana Beerová, podpredsedníčka OZ Úlet.

Projektová manažérka Edita Hilgartová a členova redakčných rád počas jedného z workshopov.

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov nasledovali interaktívne workshopy. Okrem stretnutí s porotcami súťaže bol redakčným radám predstavený projekt Skolskycasopis.sk, platforma na rozvoj mediálnej gramotnosti a rozvoj školských časopisov.

Jana Beerová a Alena Štrompová predstavujú jeden z najnovších projektov OZ ÚLET – portál pre mladých novinárov Skolskycasopis.sk.

Výsledková listina:

  1. Prestávka, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
  2. Čordáčik, ZŠ Sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
  3. Ratolesť, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice