Témy 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie

Cieľom vyhlásených tém pre 11. ročník literárnej súťaže Šumenie je upriamiť pozornosť žiakov a žiačok, ktorým je súťaž určená, na dve dôležité celospoločenské témy – zdravý životný štýl a ekológiu.

Súťaž podporuje a rozvíja kompetencie a spôsobilosti žiakov, predovšetkým v schopnosti sebaprezentácie a vlastného vyjadrovania. Vedome rozvíja tvorivosť a umelecké cítenie žiaka, pričom podporuje nápaditosť a obrazotvornosť.

Téma č. 1: Som drevo

Vyhlásená téma má za cieľ podporiť kreatívne myslenie žiakov a žiačok, podporiť ich tvorivé nadanie a zamerať sa na oblasť zdravého životného štýlu a pohybu. Je pritom na každom, či tému pojme humorne a opíše svoj nepodarený zážitok so športom, alebo sa zameria na širšie súvislosti a presah témy, napríklad do ekológie. 

Téma č. 2: Uleteli mi včely

Vyhlásená téma primárne odkazuje na dôležitú súčasť prírody – včely, ktoré sú v súčasnosti hmyzom v ohrození. Tému je možné poňať aj v širších súvislostiach, v ekologických a klimatických problémoch celkovo, či v utopických obrazoch bez spomínaných problémov.