Súťaž školských časopisov Perohryz odštartovala svoj štvrtý ročník

Všetkým mladým novinárom základných škôl prinášame už 4. ročník súťaže Perohryz.

Aj v roku 2019 môžete do súťaže prihlásiť školské časopisy žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji.

Školské časopisy prijímame do 28. februára 2019.

Vyvrcholením súťaže Perohryz 2019 bude slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien redakčným radám víťazných časopisov v Košiciach. Všetci súťažiaci sa môžu tešiť na odbornú porotu zloženú z novinárov s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Žiaci nadchnutí pre novinárčinu získajú nielen spätnú väzbu na svoju prácu a možnosti zlepšenia sa, ale dozvedia sa aj množstvo zaujímavosti z profesie novinárov.

Viac informácií a štatút nájdete na podstránke venovanej súťaži Perohryz.