Súťaž školských časopisov Perohryz 2017

V roku 2017 sme pripravili súťaž pre redakcie časopisov základných škôl v Košickom kraji. Do súťaže sa zapojilo 17 časopisov druhého stupňa základných škôl (5.- 9. ročník ZŠ) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Súťaž vyvrcholila 3. 3. 2017 slávnostným vyhodnotením, ktoré bolo spojené s praktickými workshopmi s odbornou porotou a novinármi s dlhoročnými skúsenosťami, Gabrielou Krestián Kuchárovou (Zajtrajšie noviny), Ivanou Bajerovou (Rádio Košice) a Ivanom Kriššákom (SITA a Rádio Šport). Účastníci si vymenili nápady, skúsenosti a získali pekné vecné ceny.

Výsledky súťaže Perohryz 2017:

1. miesto: Gemko, ZŠ Gemerská 2, Košice
2. miesto: Čordáčik, ZŠ Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
3. miesto: Lipkoviny, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Zlatý Perohryz: Prestávka, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova, Košice
Cena Rádia Košice: Hviezda, ZŠ I. Krasku 342/1, Trebišov

Čestné uznanie: Angelinoviny, ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Čestné uznanie: Cengáčik, ZŠ Komenského 3, Smižany
Čestné uznanie: Dráčik, ZŠ Požiarnická 3, Košice
Čestné uznanie: Gorko, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
Čestné uznanie: K2, ZŠ Krosnianska 2, Košice
Čestné uznanie: K30 – šk. noviny, ZŠ Kežmarská 30, Košice
Čestné uznanie: Križinčan, ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna
Čestné uznanie: Lampáš /ZŠ Drábova 3, Košice
Čestné uznanie: Ratolesť, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Čestné uznanie: Rukavička, ZŠ Júlie Bičíkovej, Budkovce 355
Čestné uznanie: Školoviny, SZŠ Tr. SNP 104, Košice
Čestné uznanie: Školský kamarát, ZŠ Mládežnícka 3, Košice Šaca

Fotogaléria:

Viac informácií nájdete na webstránke skolskycasopis.sk.

perohryz_2017