Súťaž školských časopisov Perohryz 2015

Občianske združenie ÚLET v spolupráci s agentúrou LEMUR vyhlásilo 1. ročník krajskej súťaže školských časopisov Perohryz 2015. Do súťaže sa mohli zapojiť redakčné rady školských časopisov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pracujúcich v Košickom kraji a ich redaktori.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže sa redaktori stretli s ďalšími mladými novinármi a porotcami s dlhoročnými skúsenosťami. Vymenili si nápady, skúsenosti a získali pekné vecné ceny.

Viac informácií nájdete na webstránke www.skolskycasopis.sk.

Výsledky súťaže Perohryz 2015

Individuálne príspevky ocenené organizáciou VOICES – Školský redaktor roka Košického kraja:

1. miesto: Diana Csizmárová: Ak chceš zmeniť svet, začni od seba
2. miesto: Sandra Ficzere: Zapamätajú si ťa
3. miesto: Martina Cvancigerová – Ty buď zmenou

Školský časopis Košického kraja:

1. miesto: Prestávka, ŽŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
2. miesto: Gemko, ZŠ Gemerská 2, Košice
3. miesto: Jenisej, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
čestné uznanie: Kuriér z Hroncovej, ZŠ Hroncova 23, Košice
čestné uznanie: Staničiarik, ZŠ Staničná 13, Košice
čestné uznanie: Bez názvu (Pod lavicou), ZŠ Janigova 2, Košice