Literárna súťaž Šumenie – história

Keď umenie šumí…

…prvýkrát zašumelo spolu s farebným lístím v jeseni 2005. Iste, literárnych súťaží je veľa, hádam na každý prst dve. No taká, ktorá bude znieť a doznievať v mysliach a srdiečkach talentovaných detí z košických základných škôl, je len jedna…

Našim zámerom nebolo zorganizovať súťaž, ktorej úspešnosť budeme merať počtom zapísaných strán. Boli sme zvedaví. A chceli sme objaviť mladých spisovateľov. Poďakovať sa im za odvahu podeliť sa so svojimi myšlienkami, prejaviť fantáziu a v umení slova zmerať si sily so svojimi rovesníkmi. Za odmenu sme im ponúkli kamarátstvo a priestor naďalej rozvíjať svoj talent.

Hlavným cieľom literárnej súťaže Šumenie je objavovať mladé talenty, ktorým ponúkame možnosť dlhodobej spolupráce v literárnom klube, pozývame ich do letného literárneho tábora, na besedy a stretnutia s umelcami, školenia. Rovnako rozvíjame a zintenzívňujeme komunikáciu s pedagógmi na školách. Vyhodnotenie literárnej súťaže preto neznamená koniec, naopak. Začiatok. V tomto je táto súťaž iná. Nevnímame ju ako jednorazovú aktivitu, ale ako cestu k rozvíjaniu a podpore detských talentov v Košiciach a okolí. Kladieme dôraz na spoluprácu so školami, záujmovými útvarmi a knižnicami v meste.

Zámerom je povzbudiť kreatívnych mladých ľudí v ich tvorbe a podporiť umelecké dianie v našom meste. Vytvoriť priestor pre jeho rozvoj už od nízkeho veku…

Chceme, aby umenie šumelo v každom z nás… v roku 2013 zašumelo už siedmy raz.

Najbližší ročník literárnej súťaže pripravujeme v roku 2017.

Z archívu siedmich ročníkov súťaže: