Literárna súťaž Šumenie – 8. ročník

Výsledková listina

1. KATEGÓRIA

Poézia

1.miesto: Branislav Mikula, ZŠ Malá Ida – Svet za zrkadlom
2. miesto: Vieroslava Oxová, ZŠ Gelnica – Môj skúšobný let
2. miesto: Aneta Hamráková, ZŠ Gelnica – Svet za zrkadlom
3. miesto: Matej Válek, ZŠ Krosnianska 4, Košice – Let na sedadle č. 7

Čestné uznania:
Ema Štupáková, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice – Tajomná víla
Karin Petrilová, ZŠ Malá Ida – Svet za zrkadlom
Šimon Stripaj, ZŠ Krosnianska 4, Košice – Môj priateľ
Alica Juhásová, ZŠ Krosnianska 4, Košice – Krajina za zrkadlom

Próza

1. miesto: Julka Krúpová, ZS sv. Cyrila a Metoda Košice
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

Čestné uznania:
Zuzana Šályová, SZŠ Palackého 14, Košice – Letím na sedadle č. 7
Kamila Kmecová, ZŠ L. Novomeského, Košice – Krajina
Richard Saksl, ZŠ L. Novomeského, Košice – V krajine Geometria
Katarína Marcziová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice – Katkin dobrodružný deň
Lujza Majkutová, ZŠ Gelnica – Letím na sedadle č.7

2. KATEGÓRIA

Poézia

1. miesto: Matej Tomčo, ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde – Postava, ktorá vystúpila z plátna
2. miesto: Laura Novotná, ZŠ Povýšenia sv. kríža, Smižany – Let s Gustom
3. miesto: Tamara Daduľáková, ZŠ Malá Ida – Oscar

Čestné uznania:
Katarína Ninčáková, ZŠ Hroncova23, Košice – Zrkadlo, čo hlavu mätie
Radka Timková, ZŠ a MŠ Školská 3, Poproč – Svet za zrkadlom
Bronislava Najvirtová, ZŠ Gelnica – Ako Jožka napadlo, že rozbije zrkadlo

Próza

1. miesto: Kollárová Žofia, ZŠ Polianska 1, Košice – Améliin útek zo zrkadlového sveta
2. miesto: Emily Semancová, SZŠ Dneperská 1, Košice – Splnený sen
3. miesto: Tatiana Pinčáková, ZŠ Gelnica, Hlavná 121 – Postava, čo nevystúpila z obrazu

Čestné uznania:
Adelka Gromanová, ZŠ Staničná 13, Košice
Bronislava Najvirtová, ZŠ Gelnica, Hlavná 121 – Na Mars
Bianka Barnová, Spojená škola sv. Košic. mučeníkov, Čordákova 50, Košice – Svet za zrkadlom

Porotcovia
1. kategória – poézia

Valentín Šefčík
Láskavý a nielen medzi všetkými zaľúbenými čitateľmi obľúbený autor pôvabných zbierok básní pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007), Basta Fidli (2010), Abeceda z vreca von (pracovný zošit, 2013), Bola raz jedna láska (2015). Pôsobí ako riaditeľ na Základnej škole v Bertotovciach. Je členom Klubu literárne tvorivých učiteľov pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.

1. kategória – próza

Zuzana Štelbaská
Večne usmiata a radosť rozdávajúca autorka úspešných prozaických kníh pre deti Mami, kúp mi psa! (2014), Zornička (2015) a Filipko (2016). Venuje sa recenzovaniu detských kníh: https://dennikn.sk/autor/zuzistelbaska/.V súčasnosti Zuzke vychádza prvá kniha pre dospelého čitateľa inšpirovaná dlhoročnou prácou v TV Markíza, kniha citlivo spracovaných ľudských príbehov odvysielaných v magazíne Reflex Skutočné príbehy (2017). A aby toho nebolo málo, čoskoro v kníhkupectvách objavíte aj jej knihu venovanú všetkým adolescentom, prózu Trinásťroční.

2. kategória – poézia

Lucia Darjaninová – Mačingová
Srdcom i hlavou deťom oddaná mama a učiteľka píšuca a tvoriaca divadelné hry s Deťmi pre Deti. Prostredníctvom priamej práce s textom ako zážitkovej hry sadí a chráni priesadky umenia. Pôsobí ako pedagóg Literárno-dramatického odboru (Bernolákova 26 v Košiciach), je členkou porôt aj v súťažiach umeleckého prednesu. Jej zverenci boli napr. finalistami celoslovenských kôl – naposledy Divadlo a deti Rimavská Sobota (2016), Beniakove Chynorany (2016)

2. kategória – próza

Mariana Volemanová
Od detstva má rada knihy a príbehy. Ako sama hovorí, je jej veľkým šťastím, že už dvadsať rokov pracuje v jednom z najkrajších kníhkupectiev. Je matka dvoch už dospelých detí, ktorým v ich detstve čítala jej obľúbených autorov: Roalda Dahla, Petra Sísa alebo Pavla Dobšinského. Čítanie je jednou z Marianiných najobľúbenejších činností a dodnes ju neprestalo baviť.

Slová porotcov

1. KATEGÓRIA

Poézia: porotca VALENTÍN ŠEFČÍK

Porotca napísal individuálne hodnotenie ku každému súťažnému príspevku, hodnotenia mladých autorov nájdete v pripravovanom zborníku.

Próza: porotkyňa ZUZANA ŠTELBASKÁ

Milí začínajúci spisovatelia,

vaše práce som si prečítala na jeden hlt. Mnohé boli výnimočné, napínavé, originálne a u niektorých z vás sa jasne ukázal talent pre tvorivé písanie, u ďalších prerážal na povrch zmysel pre humor, z oboch mám radosť. Oceňujem, že každý z vás sa pokúsil o zápletku, bez ktorej príbeh nie je príbehom. Žiadny z vás sa neuspokojil s jednoduchým opisom reality, to je vynikajúce! Videla som snahu dať hlavným postavám povahu, vďaka ktorej si ich čitateľ môže lepšie predstaviť. V niektorých príbehoch sa objavili aj vedľajšie postavy a u niektorých boli tieto krásne rozpracované nielen do príveskov hlavného hrdinu, ale do samostatných bytostí obohacujúcich dej. Tešilo ma čítať príbehy, v ktorých ste nechali svoju predstavivosť lietať bez určených hraníc. Svety za zrkadlom, stretnutia s hrdinami, ktorí vystúpili z plátna či možnosť sedieť spolu s vami na siedmom sedadle ma zakaždým prenieslo do úžasných, nikdy predtým nevidených priestorov, ktoré viacerí z vás podali tak presvedčivo, že som sa tam chvíľami naozaj ocitla! Chválim vašu slovnú zásobu, odvahu a slobodné myslenie. Prosím, nikdy si ho nikým nenechajte vziať. Teším sa na vaše ďalšie poviedky.

Mojou jasnou víťazkou je Julka Krupová. Deväťročná Julka Krupová napísala príbeh s originálnou zápletkou – kým ostatné deti (až na ešte jednu výnimku) videli v zadaní Postava, ktorá vystúpila z plátna, najmä filmových hrdinov vystupujúcich z kinohitov, ona dej presunula do galérie. Hlavnej hrdinke Lárii dala nielen jasný charakter – smutná, odlišná, mĺkva – ale aj minulosť, ktorá čitateľovi vysvetľuje, prečo je pre ňu ťažké zaradiť sa do nového kolektívu. Lária je sirota a o svojej rodine nič nevie. Julka, okrem toho, že sa jej na malom priestore podarilo rozvinúť pekný príbeh, intuitívne používa priamu reč, ktorá, okrem toho, že posúva dianie dopredu, dokonca tvaruje hrdinov. Pekný opis obrazárne, premyslené a dojímavé rozuzlenie si zaslúžia pochvalu. Vďaka spomenutým atribútom Julkina práca vyčnieva nad ostatnými v tejto súťaži.

2. KATEGÓRIA

Poézia: porotkyňa LUCIA DARJANINOVÁ MAČINGOVÁ

„Spisovateľ je človek, pre ktorého je písanie zložitejšie ako pre iných ľudí.“ Thomas Mann

Je pre mňa šťastím stretnúť ľudí, ktorí majú pre písanie vyvinutý zmysel podobný sonaru netopierov. Ono pre tie netopiere je to prirodzená frekvencia komunikácie, len pre nepodobne naladených nič nepočuť. ? Počuť hrať hudobné nástroje správne naladené je tiež šťastím, navyše, ak je znásobené radosťou z počutého, neposlednú radosť a neobmedzené šťastie prežíva ten, kto v rukách drží nástroj. Nie vždy mám šťastie „počuť hrať celý orchester“, tak som vďačná, keď sa mi podarí počuť aspoň dobre odohraté sólo. A ak mám v rukách tú moc oceniť hru potleskom, tlieskam. Aj tieto poetické počiny – „odohraté sóla“, si zaslúžia pozornosť, vypočutie, precítenie a potlesk. Akokoľvek bolo slovo ako stavebný materiál básne použité; akokoľvek (ne)originálne, (ne)prekvapivo, (ne)výnimočne, možno kostrbato, klbkato hladko i obratko boli slová posplietané, výsledný tvar je vždy neopakovateľným originálom, pretože je – paradoxne – zrkadlovou kópiou autentického vnútorného zážitku dieťaťa. Báseň je pre mňa subtílnou mapou do toho jeho jedinečného „sveta za zrkadlom.“ Preto tlieskam každému, kto svojím zrkadlením prispel k tohtoročnému vyladenému Šumeniu a tým malým poetom, ktorí svojím „sólom“ – básňou najviac ulahodili mojim netopierím frekvenciám, s radosťou a potešením blahoželám k oceneniam a čestným uznaniam. Ono písanie ako najvyššia forma umenia, ktorá je mostom medzi myšlienkou a ostaným svetom je zložitým a osamelým aktom. Je to práca v  tichu pred myšlienkou, je ihriskom niekde medzi pocitom a reakciou. Ale až to, ako a kam chodí spisovateľ po tie myšlienky, to je Poézia.

Všetkým tvorivým prajem, aby sa ich načúvanie svetu stávalo zo dňa na deň viac Poéziou..

Vďačne

Lucia Darjaninová Mačingová

Próza: porotkyňa MARIANA VOLEMANOVÁ

Chcela by som oceniť prejavený záujem o súťaž, mala som vyše päťdesiat prác žiakov a študentov. Prekvapilo ma napríklad, že veľa odovzdaných prác končilo prebudením hlavného hrdinu/ky zo sna, čo zbytočne ospravedlňovalo nereálnosť príbehu, ale čo je v živote nemožné, je práve v knihe zaujímavé. Snažila vybrať také, ktoré boli spracovaním príbehu a jazykom originálne, a svojských spôsobom nám predstavili vnútorný svet a fantáziu autora textu. Teší ma, že ich bolo dokonca viac, ako som mohla zaradiť medzi výhercov.

Štatút 8. ročníka literárnej súťaže Šumenie
Podmienky súťaže:

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií v Košickom kraji.
 2. Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy.
 3. Autor môže poslať do súťaže maximálne dve súťažné práce (každú prácu v 2 kópiách).
 4. Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené:
  • meno a priezvisko autora, vek
  • kategória
  • adresa školy, telefón, (e-mail)
  • meno zodpovedného pedagóga a kontakt na neho (telefón, e-mail)
 5. Súťažné práce posielajte poštou na uvedenú adresu. V prípade odoslania prác aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na stránke Šumenia www.ulet.sk/sumenie budú práce zaradené do zborníka.Adresa:
  Občianske združenie ÚLET
  Narcisová 4
  040 11 KošiceObálku označte: Šumenie 2017
 6. Uzávierka prijímania prác: 31. marca 2017
 7. Práce bude hodnotiť odborná porota. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 5. mája 2017, kde víťazom odovzdáme diplomy a vecné ceny. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov sa uskutočnia workshopy s porotcami súťaže. Pozvánky na slávnostné vyhodnotenie budú doručené všetkým zúčastneným autorom. Viac informácií o odbornej porote a priebehu súťaže a fotografie z minulých ročníkov budú zverejnené na www.sumenie.ulet.sk.

Prajeme veľa tvorivosti a tešíme sa na všetky práce.

Sponzori a partneri
Literárnu súťaž Šumenie v roku 2017 podporili:

AF_aktual_logo_cervene_knihkupectvo kino_usmevlemur_logo

Srdečne ďakujeme.

 

Fotogaléria z vyhodnotenia 8. ročníka literárnej súťaže Šumenie