Literárna súťaž Šumenie

Knižné a vecné ceny pre víťazov Literárnej súťaže Šumenie 2020 budú doručené na adresy škôl v predposlednom a poslednom júnovom týždni tohto školského roka. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme príjemné prázdniny plné zaslúženého oddychu.


ONLINE VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 11. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ŠUMENIE

Milí naši autori, pani učiteľky, páni učitelia a rodičia!
Vyhlásenie výsledkov a uverejnenie výsledkovej listiny 11. ročníka Literárnej súťaže Šumenia je preložené na štvrtok 9. 4. 2020. Veríme, že dovtedy sa nám podarí kontaktovať všetkých autorov a ich pedagógov. Zatiaľ posielame srdečné pozdravy od porotcov a želáme pokojný predsviatočný čas. Ďakujeme za pochopenie.


ZRUŠENIE PODUJATIA SLÁVNOSTNÉHO VYHLÁSENIA VÝSLEDKOV 11. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ŠUMENIE

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a vzhľadom na preventívne opatrenia mesta Košice proti šíreniu koronavírusu COVID 19 a vyhlásené odporúčania RUŠÍME slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Šumenie pre Prešovský a Košický kraj. Výsledky budú oznámené všetkým súťažiacim prostredníctvom e-mailov, zverejnené na stránke organizátora i súťaže. Víťazi budú kontaktovaní v súlade s GDPR. Diplomy a vecné ceny pošleme na adresy škôl. Hodnotenia porotcov si budete môcť prečítať spolu s výsledkovou listinou na stránke združenia. Termín vyhlásenia a uverejnenia výsledkov: 30. marca 2020. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutia pri ostatných podujatiach v zdraví a v pohode.

Organizačný tím súťaže


sumenie 11Vyhlasujeme 11. ročník literárnej súťaže Šumenie pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a v Prešovskom kraji.

Mladí autori sa môžu pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Som drevo a Uleteli mi včely. Tešíme sa na vaše práce.

Presné podmienky súťaže a spôsob zasielania súťažných prác sú zverejnené v štatúte súťaže.

Uzávierka prijímania súťažných prác je 22. decembra 2019. 

Termín uzávierky prijímania súťažných prác sme predĺžili do 24. 1. 2020.