V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie určenej pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji súťaží spolu 189 prác žiakov z 53 škôl.

Autori posielali svoje práce na tému FARBY SVET(L)A do 18. decembra 2017. 

Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy.

V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie úzko spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Literárne diela hodnotia slovenskí autori poézie a prózy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 23. februára 2018v posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami v Košiciach. Všetci autori budú pozvaní pozvánkou.

Víťazné práce oceníme diplomami a knižnými cenami. Budú prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Košiciach, publikované v zborníku víťazných prác a preložené do Braillovho písma, distribuované do stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji. Víťazné práce budú umelecky spracované a nahrané na CD pre nevidiacich, rovnako prístupné na stránke organizátora súťaže.

Ďakujeme vám všetky literárne práce a tešíme sa na stretnutie na slávnostnom vyhodnotení!

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom za podporu a spoluprácu: