Stretli sa najlepšie školské časopisy z Košického a Prešovského kraja

Víťazmi súťaže školských časopisov žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií z Prešovského a Košického kraja sa stali Prestávka (ZŠ Ľudovíta Full, Košice) a Čordáčik (Spojená škola sv. košických mučeníkov, Košice). Do tretieho ročníka súťaže Perohryz, ktorú organizuje Občianske združenie ÚLET, sa prihlásilo rekordných 34 redakčných rád.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže Perohryz 2018 sa uskutočnilo 11. mája v priestoroch Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže v Košiciach. Do súťaže sa zapojili nielen školy krajských miest, ale aj vzdelávacie inštitúcie z Trebišova, Starej Ľubovne, Lipian, Kežmarku, Kamenice nad Cirochou či zo Svitu. Víťazmi súťaže Perohryz sa stali dva časopisy – Prestávka zo ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach a Čordáčik zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov. Na druhom mieste sa umiestnili Life z Popradu, K2, Novo2 a Ratolesť z Košíc. Tretiu priečku obsadili časopisy Fišeráčik z Kežmarku, Mlynoviny zo Stropkova a košické časopisy Trdielko, K30 a Gemko.

Časopisy hodnotila trojčlenná odborná porota. Tvorili ju dvaja pedagógovia z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Lenka Regrutová, ktorá sa venuje výskumu mediálnych obsahov určených pre detského percipienta aj mediálnej výchove a Jozef Mergeš, ktorý sa venuje dejinám jazykovedy, filozofii jazyka športu v mediálnom prostredí a teórii filmu. Obaja sa podieľajú na fungovaní univerzitného študentského časopisu Unipo Press. Treťou členkou poroty bola skúsená redaktorka denníka KOŠICE:DNES Michaela Luxová.

Súčasťou vyhlásenia výsledkov bola aj diskusia s porotou spojená s kreatívnymi workshopmi zameranými na mediálnu výchovu. „Sme radi, že sa mladí novinári aktívne pýtajú a neboja sa zistiť od porotcov súťaže čo najviac. Zaujímajú sa nielen o svoj časopis, ale aj o štúdium, život novinára a prácu v redakcii. Veríme, že si z dnešného dňa odniesli množstvo nových informácií, inšpirácií a v neposlednom rade super zážitok,“ dopĺňa Jana Beerová z Občianskeho združenia ÚLET.

Víťazi súťaže Perohryz 2018:
1. miesto: Prestávka (ZŠ Ľ. Fullu, Košice), Čordáčik (Spojená škola sv. košických mučeníkov, Košice)
2. miesto: Life (SZŠ Life Academy, Poprad), K2 (ZŠ Krosnianska, Košice), Novo2 (ZŠ L. Novomeského, Košice), Ratolesť (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice)
3. miesto: Trdielko (ZŠ Belehradská, Košice), K30 (ZŠ Kežmarská, Košice), Fišeráčik (ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok), Mlynoviny (ZŠ Mlynská, Stropkov), Gemko (ZŠ Gemerská, Košice)

Súťaž Perohryz: Pôsobenie v redakcii školského časopisu rozvíja tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožňuje im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je tiež nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Občianske združenie Úlet sa venuje mediálnej výchove, tvorivému písaniu, umeleckej tvorbe, aktivitám v oblasti športu a dobrovoľníctva v Košiciach už od roku 2005. Pravidelne realizuje súťaže, kreatívne workshopy a kurzy pre deti a mládež, pre rodičov s deťmi a školské skupiny, podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom.

tlačová správa, 14. 5. 2018

Ďalšie fotografie nájdete na https://www.facebook.com/198515512427/photos/?tab=album&album_id=10155705297932428