Škôlky prihlásené do projektu v roku 2019 (finálny zoznam k 10. 5. 2019)

Evanjelická MŠ, Exnárova 10
MŠ Azovská 1
MŠ Belehradská 6
MŠ Budapeštianska 1
MŠ Cottbuská 34
MŠ Čínska 24
MŠ Dénešova 53
MŠ Družicová 5
MŠ Hečkova 13, Barca
MŠ Humenská 51
MŠ Húskova 45
MŠ Jenisejská 24
MŠ Juhoslovanská 4
MŠ Kalinovská 9
MŠ Kovaľská 12/A, Poľov
MŠ Muškátová 7
MŠ Nešporova 28
MŠ Nižná Kamenica 60
MŠ Ovručská 14
MŠ Polianska 4
MŠ Ruskov, Kostolná 280
MŠ Šafárikova 4
MŠ Štúrova 44 (Créme de la créme)
MŠ Trebišovská 11
MŠ Turgenevova 38 (Hravá škola – Zdravá škola)
MŠ Viedenská 34, elokované pracovisko
MŠ Za priekopou 57
MŠ Zuzkin Park 2
MŠ Žiacka 18, Krásna n. Hornádom
ZŠ s MŠ Želiarska 4