Schola ludus 21 – prepájanie neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávacím systémom

Zúčastnili sme sa 1. stretnutia neformálnej platformy Schola ludus 21 organizovaného Karpatskou nadáciou 28. novembra 2018 v Košiciach. Cieľom projektového zámeru Schola ludus 21 je navrhnúť koncepciu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávacím systémom na ZŠ a SŠ.

Sme radi, že vďaka členstvu v tejto neformálnej skupine budeme môcť spoločne s ďalšími jej členmi, profesionálmi z prostredia samospráv, škôl či neziskových organizácií, ktorí sa venujú formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu, prispieť k návrhu koncepcie svojimi nápadmi vyplývajúcimi z nášho viac ako 14 ročneho pôsobenia v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže.