Porotcovia literárnej súťaže Šumenie vybrali víťazov spomedzi rekordných 312 súťažných prác

4. apríl 2019, Košice – Jubilejný 10. ročník literárnej súťaže Šumenie pozná svojich víťazov. Okrem individuálnych prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji porotcovia ocenili aj kolektív.

Slávnostné vyhodnotenie Šumenia, ktoré organizuje Občianske združenie Úlet, sa konalo vo štvrtok 4. apríla 2019 v Regionálnom centre mládeže v Košiciach. Vďaka spolupráci so ZUŠ Bernolákova v Košiciach ho spestrilo aj vystúpenie DS Replika. Mladí herci predniesli víťazné práce a zahrali krátku humoresknú črtu Tri prasiatka a Vlk s.r.o.

Rekordný počet súťažných prác

Do 10. ročníka súťaže sa prihlásilo rekordných 312 literárnych prác spracovaných do podoby poézie alebo prózy. Jednotlivé kategórie hodnotili Valentín Šefčík, slovenský básnik, a Zbyňo Džadoň – hudobník, spevák a autor kníh pre detského čitateľa.

Do Šumenia prileteli poetické lastovičky azda zo všetkých kútov východu. V kategórii poézie, ktorá bola rozdelená do dvoch vekových kategórií – mladší žiaci (prvý stupeň) a starší žiaci (druhý stupeň) sa objavilo 131 autorov, čo je naozaj vysoký počet a mňa tento rastúci trend poetických záujemcov môže iba tešiť,” zhodnotil porotca Valentín Šefčík.

Témy spojené so psíkmi

V roku 2019 sa hlavným partnerom súťaže stala Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, ktorá sa venuje záchrane opustených a nechcených zvierat v košickom útulku. Mladé literárne talenty si mohli vybrať jednu z dvoch súťažných súvisiacich tém – Život pod psa alebo Človek, najlepší priateľ psa. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov navyše spestrila slávnostné vyhodnotenie predvedením tanca so psom.

Špeciálna cena

Okrem víťazov jednotlivých kategórií, ktorí sú uvedení v závere, udelili porotcovia aj mimoriadnu cenu za tímovú spoluprácu pri tvorbe poézie, ktorú si odniesol kolektív 13 žiakov 4. C triedy ZŠ M. Nešpora v Prešove. „Preukázal vysokú mieru tímového ducha a spolupráce pri tvorbe poézie pod pedagogickým i literárnym vedením triednej pani učiteľky Mgr. Jaroslavy Ďuricovej,” vysvetlil V. Šefčík.

Víťazi Šumenia 2019

POÉZIA

I. KATEGÓRIA

1. miesto: DANIEL PETRAŠOVIČ, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
2. miesto: ZUZANA NOÉMI MAŇÁKOVÁ, ZŠ M. Nešpora 2, Prešov
2. miesto: LAURA KARĽOVÁ, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
3. miesto: NINA KĽAGOVÁ , ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412
3. miesto: LUCIA PETÍKOVÁ, ZŠ s MŠ Stakčín, SNP 412

ČESTNÉ UZNANIA:
ANNA MOJZEŠOVÁ, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
DÁVID ŠOLTÝS, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
GREGOR PRIBIČKO, ZŠ Krosnianska 4, Košice
ALEXIS NEFERTITI BALOGOVÁ, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 2, Košice
KAROLÍNA CHROMÁ, ZŠ M. Nešpora 2, Prešov
RICHARD HAŇ, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
LIANA GOMBOVÁ, ZŠ M. Nešpora 2, Prešov

MIMORIADNA CENA ZA TÍMOVÚ SPOLUPRÁCU PRI TVORBE POÉZIE: táto cena patrí tímu trinástich žiakov 4. C triedy ZŠ M. Nešpora 2 v Prešove, ktorý preukázal vysokú mieru tímového ducha a spolupráce pri tvorbe poézie pod pedagogickým i literárnym vedením triednej pani učiteľky Mgr. Jaroslavy Ďuricovej.

Do toho tímu patria títo žiaci:
VIVIENNE MIŠLAIOVÁ
TAMARA URDOVÁ
CHRISTIEN JOZEF BECHERA
JAKUB ROŠKANIN
MARTIN GUMAN
DANIEL GLADIČ
RICHARD POŽONSKÝ
OLIVER BLIZCO
LEONA MIRILOVIČ
MATÚŠ ROŠKANIN
SÁRA FŐLDEŠOVÁ
MICHAL HELOU
RICHARD KUŠNIRIK

II. KATEGÓRIA

1. miesto: BRONISLAVA NAJVIRTOVÁ, ZŠ Gelnica, Hlavná 121
2. miesto: MARKUS ŠTOFKO, ZŠ Povstania sv. Kríža, Smižany
2. miesto: VANESA KNAPÍKOVÁ, ZŠ s MŠ Plavnica
3. miesto: LENKA KAMENCOVÁ, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
3. miesto: NINA BERNÁTOVÁ, ZUŠ Bernolákova 26, Košice

ČESTNÉ UZNANIA:
TOMÁŠ HUMEŇAJ, ZŠ Nám. Kpt. Nálepku 12, Drienov
LIANA KRAJČOVÁ, Slnečná 422, ZŠ Spišský Štiavnik
TAMARA DADUĽÁKOVÁ, ZŠ Malá Ida
MARTINA STAVIARSKA, ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá
TAMARA NAMEŠPETROVÁ, ZŠ s MŠ Kapušany
JONÁŠ MAČINGA, ZŠ Malá Ida
LEA PÁSTOROVÁ. ZŠ Bukovecká, Košice
EMA KYSEĽOVÁ, ZŠ s MŠ Plavnica

PRÓZA

I. KATEGÓRIA

1. miesto: MAGDALÉNA ŠKRIABOVÁ, ZŠ Krosnianska 4, Košice
2. miesto: ELIŠKA KNIŽKOVÁ, ZUŠ Bernoláková 16, Košice
3. miesto: PATRÍCIA DEMETEROVÁ, ZŠ s MŠ Stakčín

ČESTNÉ UZNANIA:
RICHARD JANČUŠ, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

II. KATEGÓRIA
1. miesto: BIANKA BARNOVÁ, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice
2. miesto: NATÁLIA HULKOVÁ , Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad
2. miesto: NIKOLETA HRICOVÁ, ZŠ Fábryho 44, Košice
3. miesto: MICHAL FIGEĽ, ZŠ Tomášikova 31, Košice
3. miesto: EMA POLÁČIKOVÁ, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho s VJM,Kuzmányho 6, Košice

ČESTNÉ UZNANIA:
TIMEA KUBÍKOVÁ, ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
TIMEA KEHEROVÁ, ZŠ Fábryho 44, Košice

Občianske združenie Úlet sa venuje mediálnej výchove, tvorivému písaniu, umeleckej tvorbe, aktivitám v oblasti športu a dobrovoľníctva v Košiciach už od roku 2005. Pravidelne realizuje súťaže, kreatívne workshopy a kurzy pre deti a mládež, pre rodičov s deťmi a školské skupiny, podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom.

Literárna súťaž Šumenie

Súťaž je zameraná na literárne diela žiakov a žiačky základných škôl a gymnázií. Jej zámerom je povzbudiť kreatívnych mladých ľudí v ich tvorbe a podporiť umelecké dianie v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Literárna súťaž podporuje tvorivosť detí a ich chuť rozvíjať v sebe skryté talenty. Jedným z cieľov súťaže je aj nadviazanie a prehlbovanie vzťahov s pedagógmi na školách.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vzniklo v roku 2001 v Košiciach. Jeho cieľom bolo vybudovanie útulku pre nechcené zvieratá, v tom čase neexistoval žiaden útulok na východe Slovenska, organizovanie pravidelných výcvikov a podujatí pre verejnosť, canisterapie a osveta medzi deťmi a mládežou. V roku 2005 získalo do prenájmu pozemok medzi Haniskou a Ludvíkovým dvorom. Od roku 2015 sa v útulku permanentne nachádza okolo 200 psíkov, ďalších približne 50 psíkov a mačičiek má UVP v dočasných opaterách. Pod UVP spadá aj Psia akadémia – výcvikový klub, ktorý funguje 15 rokov a venuje sa socializácii a základnému výcviku psov akéhokoľvek plemena a veku.