Súťaž školských časopisov Perohryz

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku súvisiacu s ochorením COVID-19 sa súťaž školských časopisov v šk. roku 2019/2020 neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v priaznivejšom období.


Všetkým mladým novinárom základných škôl prinášame už 4. ročník súťaže Perohryz.

Aj v roku 2019 môžete do súťaže prihlásiť školské časopisy žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji. Pripomíname, že šéfredaktorom časopisu musí byť žiak školy, nie učiteľ.

Školské časopisy prijímame do 28. februára 2019, kedy je uzávierka súťaže.

Vyvrcholením súťaže Perohryz 2019 bude slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien redakčným radám víťazných časopisov v Košiciach. Všetci súťažiaci sa môžu tešiť na odbornú porotu zloženú z novinárov s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Žiaci nadchnutí pre novinárčinu získajú nielen spätnú väzbu na svoju prácu a možnosti zlepšenia sa, ale dozvedia sa aj množstvo zaujímavosti z profesie novinárov.

Tešíme sa na vaše časopisy a na stretnutie na slávnostnom vyhodnotení 🙂

Uzávierka prijímania časopisov: 28. 2. 2019

Slávnostné vyhodnotenie: 30. 4. 2019, Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice

Adresa na zasielanie časopisov:
Občianske združenie ÚLET, Narcisová 4, 040 11 Košice
Obálku označte heslom “Perohryz 2019″.

Podmienky súťaže: Štatút súťaže (PDF)

Prihláška do súťaže: Prihláška (DOC)

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže Perohryz je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Ochrana osobných údajov

Občianske združenie ÚLET, Narcisová 4, Košice, IČO: 35565420, zbiera a spracúva popri zbere umeleckých diel aj osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, ročník, kategória a navštevovaná škola. Tieto údaje sú použité za účelom organizácie súťaže, triedenia a hodnotenia súťažných prác a kontaktovania výhercov. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na uvedené účely. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Kontaktná osoba pre poskytnutie ďalších informácií je: Mgr. Jana Beerová, jana@ulet.sk, 0903 675 627.

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom:

Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Komunikačná a marketingová agentúra LEMUR

Predchádzajúce ročníky súťaže Perohryz:
Perohryz 2015
Perohryz 2017
Perohryz 2018