Novinárska desiata

Novinárska desiata je školenie pripravené pre redaktorov školských časopisov a všetkých novinárskych zvedavcov. Prvých mladých novinárov sme privítali na školení v roku 2007, odkedy postupne prešlo rôznymi zmenami.

Školenie máme pripravené v dvoch verziách, dvojdňovej a jednodňovej.

Povieme si o práci v školskom časopise a úlohách jednotlivých členov redakcie, obsahovej náplni a rubrikách, základných žurnalistických žánroch a postupoch tvorby článku. V skupinách si vytvoríme obsah jedného vydania časopisu, porozprávame sa o tom, ako vyzerá deň novinára a čo je to novinárska etika. Na každom školení privítame hosťa, ktorého môžete dosýtosti vyspovedať.

V prípade otázok alebo záujmu o školenie kontaktujte:

Alena Štrompová
alena@ulet.sk
0902 227 145

Pohľad do archívu: