Nádejní redaktori sa prehryzli až na filmové plátno

Mladé redakčné tímy zo základných škôl si v súťaži školských časopisov PEROHRYZ
2017 otestovali konkurencieschopnosť časopisov, ktoré sami tvoria a vydávajú. Do druhého ročníka
súťaže, ktorú zorganizovalo Občianske združenie ÚLET, sa prihlásilo 17 škôl z Košického kraja.
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Kine Úsmev v piatok 3. marca.

 

Časopisy hodnotila trojčlenná porota tvorená skúsenými redaktormi v zložení Gabriela Krestián Kuchárová,
Ivana Bajerová a Ivan Kriššák. Prvé miesto v súťaži získal časopis Gemko zo Základnej školy Gemerská 2 v
Košiciach. Na druhom mieste sa umiestnil časopis Čordáčik zo ZŠ Košických mučeníkov na Čordákovej 50 v
Košiciach a na treťom mieste časopis Lipoviny zo Základnej školy Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi.
Porotkyňa Ivana Bajerová udelila jednej z redakcií špeciálnu cenu Rádia Košice. Tá putovala tvorcom školského
časopisu Hviezda zo Základnej školy Ivana Krasku v Trebišove. „Chápala som to ako motiváciu pre tých, čo
vytvárajú časopis. Je to len druhé číslo, ktoré im vyšlo, ale veľmi ma bavilo,a myslím si, že je potrebné ich
povzbudiť, aby v tvorení pokračovali ďalej,“ povedala porotkyňa.
Výnimočnú cenu Zlatý Perohryz udelila porota časopisu Prestávka a žiakom zo Základnej školy Ľudovíta Fullu
v Košiciach. Tí svojou profesionalitou a úrovňou zvládnutej novinárčiny už dlhodobo držia latku školských
časopisov veľmi vysoko.
Pri hodnotení sa porotcovia snažili vžiť do kože rovesníkov mladých redaktorov, a teda posúdiť výpovednú
hodnotu časopisu pre cieľovú skupinu, základoškolákov. Hodnotili kreativitu redaktorov, zvládnutie štylistiky a
gramatiky, titulky článkov, aj gafické prvky. Veľký dôraz kládli tiež na autenticitu žiackych výpovedí.
Po slávnostnom odovzdaní vecných cien od partnerov súťaže nasledovali workshopy pre redakčné tímy vedené
porotcami. Tvorcovia časopisov tak získali od skúsených žurnalistov spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku, ale aj
cenné rady, ktoré môžu zúžitkovať pri ďalšej redakčnej práci.
„Dúfam a verím, že tieto deti budú pokračovať v písaní a tvorení, lebo je veľká pravdepodobnosť, že z nich
vyrastú úspešní novinári,“ zhodnotila prácu súťažiacich porotkyňa Gabriela Krestián Kuchárová.
Súťaž sa konala pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

 

Víťazi súťaže PEROHRYZ 2017
1. miesto: Gemko, ZŠ Gemerská 2, Košice
2. miesto: Čordáčik, ZŠ Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
3. miesto: Lipkoviny, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Zlatý Perohryz: Prestávka, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova, Košice
Cena Rádia Košice: Hviezda, ZŠ I. Krasku 342/1, Trebišov