Projekt určený pre mladých ľudí od 14 – 19 rokov. Je to dvojmesačný kurz, cyklus seminárov, ktorý zahŕňa teoretické hodiny raz týždenne, prácu v teréne, prípravu reportáží, prácu pred kamerou, návštevy redakcií printového a audiovizuálneho média. 

Malá škola žurnalistiky sa v šk. roku 2014/2015 neuskutoční, chystáme však iné zaujímavé aktivity pre mladých novinárov.

Pohľad do archívu :