Jubilejný ročník literárnej súťaže sa zameriava na život štvornohých maznákov

tlačová správa

11. január 2019, Košice – Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa môžu zapojiť do literárnej súťaže Šumenie. Organizuje ju Občianske združenie Úlet a hlavným partnerom 10. ročníka je Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov. 

Literárna súťaž Šumenie je určená pre žiakov a žiačky prvého aj druhého stupňa základných škôl a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Zapojiť sa môžu talentovaní budúci spisovatelia z Košického aj Prešovského samosprávneho kraja. Do súťaže je možné zasielať diela v dvoch literárnych formách – poézii a próze. 

Porotcami slovenskí autori

Sme veľmi radi, že môžeme vyhlásiť tento jubilejný, v poradí už desiaty ročník Šumenia. V priebehu rokov organizácie sa nám podarilo vytvoriť komunitu učiteľov a talentovaných žiakov z dvoch krajov, ktorí sa spolu stretávajú na slávnostnom vyhodnotení. Rovnako nás teší, že úlohy porotcov sa opäť radi zhostili slovenskí autori, s ktorými je skvelá spolupráca,” približuje súťaž Alena Štrompová z OZ Úlet.

Porotcami 10. ročníka literárnej súťaže budú Valentín Šefčík, slovenský básnik, a Zbyňo Džadoň – hudobník, spevák a autor kníh pre detského čitateľa. Jeho publikácia Lara a nebo patrí medzi Najkrajšie publikácie Slovenska za rok 2017 v rámci literatúry určenej pre deti a mládež.

Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa

Hlavným partnerom literárnej súťaže sa v roku 2019 stalo občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov. Združenie sa venuje záchrane opustených a nechcených zvierat v útulku.

Po oslovení občianskym združením sme neváhali dlho nad tým, či sa chceme stať partnermi súťaže. Veríme, že sa nám aj prostredníctvom tejto súťaže a kontaktu s mládežou podarí ďalej šíriť myšlienky našej práce a predovšetkým to, že pes nie je vec či hračka. Tešíme sa na práce žiakov, keďže súťažné témy im možno poskytnú aj iný pohľad na štvornohých chlpáčov, než ako na nich nazerali doteraz,” vyjadrila sa Romana Šerfelová,  predsedníčka Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.

Uzávierka 10. ročníka je v piatok 18. februára 2019. Do tohto dátumu môžu žiaci zasielať svoje práce, ktoré musia byť napísané v rámci jednej z dvoch súťažných tém – Život pod psa alebo Človek, najlepší priateľ psa. Bližšie o súťaži, štatúte a pravidlách sa dočítate na www.ulet.sk/sumenie.

Kontakt pre médiá:

Jana Beerová, podpredsedníčka OZ ÚLET, koordinátorka súťaže Šumenie

jana@ulet.sk, 0903 675 627

Občianske združenie Úlet sa venuje mediálnej výchove, tvorivému písaniu, umeleckej tvorbe, aktivitám v oblasti športu a dobrovoľníctva v Košiciach už od roku 2005. Pravidelne realizuje súťaže, kreatívne workshopy a kurzy pre deti a mládež, pre rodičov s deťmi a školské skupiny, podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom.

Literárna súťaž Šumenie

Súťaž je zameraná na literárne diela žiakov a žiačky základných škôl a gymnázií. Jej zámerom je povzbudiť kreatívnych mladých ľudí v ich tvorbe a podporiť umelecké dianie v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Literárna súťaž podporuje tvorivosť detí a ich chuť rozvíjať v sebe skryté talenty. Jedným z cieľov súťaže je aj nadviazanie a prehlbovanie vzťahov s pedagógmi na školách.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vzniklo v roku 2001 v Košiciach. Jeho cieľom bolo vybudovanie útulku pre nechcené zvieratá, v tom čase neexistoval žiaden útulok na východe Slovenska, organizovanie pravidelných výcvikov a podujatí pre verejnosť, canisterapie a osveta medzi deťmi a mládežou. V roku 2005 získalo do prenájmu pozemok medzi Haniskou a Ludvíkovým dvorom. Od roku 2015 sa v útulku permanentne nachádza okolo 200 psíkov, ďalších približne 50 psíkov a mačičiek má UVP v dočasných opaterách. Pod UVP spadá aj Psia akadémia – výcvikový klub, ktorý funguje 15 rokov a venuje sa socializácii a základnému výcviku psov akéhokoľvek plemena a veku.