Je tu 10. ročník literárnej súťaže Šumenie

Vyhlasujeme jubilejný 10. ročník literárnej súťaže Šumenie pre žiakov základých škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a v Prešovskom kraji.

Hlavným partnerom tohto ročníka súťaže je Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a Psia akadémia v Košiciach.

Mladí autori sa môžu pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa. Tešíme sa vaše práce.

Presné podmienky súťaže a spôsob zasielania súťažných prác sú zverejnené v štatúte súťaže. Uzávierka prijímania súťažných prác je 18. februára 2019.