FOTOúlet

Cieľom fotografickej súťaže organizovanej v roku 2006 bolo ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, možnosť venovať sa svojmu koníčku, rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi fotografmi a urobiť ďalší krok na ceste do sveta fotografického umenia. Súťaž sa končila vernisážou, hodnotili Pavel Maria Smejkal a Miroslav Vacula.

Vernisáž výstavy so slávnostným vyhlásením výsledkov: