Električka č.13

Ukončený projekt     Ukončený projekt

Historická električka na Hlavnej ulici v Košiciach ožila v dňoch od 27. do 31. augusta 2007 aktivitami mladých Úleťákov. Členovia Občianskeho združenia ÚLET pripravili pre jej návštevníkov okrem množstva živých a čerstvých informácií i stálu výstavu.

Pondelkoví návštevníci električky sa dozvedeli mnoho o dobrovoľníctve a aktivitách združenia. Tí, ktorí mali chuť organizovať súťaže a rôzne aktivity pre deti a mládež v Košiciach, buli s radosťou privítaní medzi Úleťákmi.

Nadšencov fotografického umenia čakali v utorok čerstvé informácie o súťaži Košice v kontrastoch. Ponúkala sa jedinečná šanca získať tipy a rady od poroty a zistiť jej očakávania. Streda na kolesách patrila prezentácii jednotlivých záujmových útvarov a aktivít združenia a stretnutiu s vedúcimi. Novinársky štvrtok priniesol možnosť zúčastniť sa porady redakcie niekdajšieho internetového časopisu Úlet a nahliadnuť pod redaktorskú pokrievku. Nechýbali ani informácie o novinárskom kurze Malá škola žurnalistiky.

Električka číslo 13 bola podporným projektom pri príležitosti kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013.

O Električke č. 13 v médiách:

Cassovia.sk, 28. 8. 2009:  Občianske združenie ÚLET v električke č.13.