Drevené a uletené deti – tvorivosti sa na literárnej súťaži medze nekladú

AKTUÁLNE! – termín uzávierky prijímania súťažných prác sme predĺžili do 24. 1. 2020.

15. november 2019, Košice – Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa môžu zapojiť do 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie. Vyhlásené témy sa venujú aktívnemu tráveniu voľného času a ekologickému problému. 

šumenie banner

Som drevo a Uleteli mi včely. To sú názvy dvoch tém 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie, ktorú pravidelne v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji organizuje Občianske združenie Úlet. 

Cieľom vyhlásených tém je upriamiť pozornosť mladých tvorcov na dve dôležité celospoločenské súčasné témy, ktorými sú zdravý životný štýl a ekológia. Témy je pritom možné vysvetliť si v užších aj širších súvislostiach, uchopiť ich humorne či s výrazným hlasom uvedomujúcim si potrebu zmeny. Na základe predchádzajúcich ročníkov nepochybujeme o tom, že sa jej súťažiaci chopia originálne a tvorivo,” verí Alena Štrompová, predsedníčka OZ Úlet. 

Traja porotcovia 

Porotcom 11. ročníka literárnej súťaže v kategórii poézia bude Valentín Šefčík, slovenský básnik. Oproti doterajším ročníkom sa OZ Úlet rozhodlo posilniť porotu v kategórii próza o novú porotkyňu. Spolu so Zbyňom Džadoňom, hudobníkom, spevákom a autorom kníh pre detského čitateľa, bude zaslané práce v kategórii próza (2. stupeň) hodnotiť Barbora Vanická, mladá autorka fantasy románu pre mládež Dvere v kúte sveta. 

Uzávierka 11. ročníka je v piatok 22. decembra 2019. AKTUÁLNE! – termín uzávierky prijímania súťažných prác sme predĺžili do 24. 1. 2020. Do tohto dátumu môžu žiaci zasielať svoje práce. Bližšie o súťaži, štatúte a pravidlách sa dočítate na www.ulet.sk/sumenie