Členovia OZ ÚLET

PaedDr. Alena Štrompová
predsedníčka
alena@ulet.sk

Mgr. Jana Beerová
podpredsedníčka
jana@ulet.sk

Mgr. Edita Hilgartová
projektová manažérka
edita@ulet.sk

Mgr. Andrea Štefanová
projektová manažérka
andrea@ulet.sk

Jakub Barila
doborovoľník
jakub@ulet.sk

Ivana Dragonová
doborovoľníčka
ivana@ulet.sk