V deviatom ročníku Šumenia súťaží 189 literárnych prác

V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie určenej pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji súťaží spolu 189 prác žiakov z 53 škôl. Ďakujeme a veľmi sa tešíme!

Autori posielali svoje práce na tému FARBY SVET(L)A od 15. novembra do 18. decembra 2017. Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy.

Deviaty ročník súťaže sme vyhlásili v spolupráci s Úniou nevidiacich a sla­­bozrakých Slovenska. Okrem rozvíjania fantázie a tvorivého písania u žia­­kov prepája dva svety umením a podporuje vzájomnú empatiu, úctu a láskavosť. Víťazné práce budú umelecky načítané a nahraté na CD pre nevidiacich, tiež publikované v zborníku doplnenom o strany v Braillovom písme.

Literárne diela hodnotia slovenskí autori poézie a prózy Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 23. februára 2018 – v posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami v Košiciach. Všetci autori budú na slávnostný program pozvaní pozvánkou.

Víťazné práce oceníme diplomami a knižnými cenami. Budú prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Košiciach, publikované v zborníku víťazných prác a preložené do Braillovho písma, distribuované do stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji. Víťazné práce budú umelecky spracované a nahrané na CD pre nevidiacich, rovnako prístupné na stránke organizátora súťaže.

Ďakujeme vám všetky literárne práce a tešíme sa na stretnutie na slávnostnom vyhodnotení!