ZRUŠENIE PODUJATIA SLÁVNOSTNÉHO VYHLÁSENIA VÝSLEDKOV 11. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ŠUMENIE

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a vzhľadom na preventívne opatrenia mesta Košice proti šíreniu koronavírusu COVID 19 a vyhlásené odporúčania RUŠÍME slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Šumenie pre Prešovský a Košický kraj. Výsledky budú oznámené všetkým súťažiacim prostredníctvom e-mailov, zverejnené na stránke organizátora i súťaže. Víťazi budú kontaktovaní v súlade s GDPR. Diplomy a vecné ceny pošleme na adresy škôl. Hodnotenia porotcov si budete môcť prečítať spolu s výsledkovou listinou na stránke združenia. Termín vyhlásenia a uverejnenia výsledkov: 30. marca 2020. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutia pri ostatných podujatiach v zdraví a v pohode.

Organizačný tím súťaže