Ďakujeme našim sponzorom a partnerom za podporu a spoluprácu.

CROCUS THEATRE
Základná škola Ľudovíta Fullu
Rádio Mauribox
Základná umelecká škola Bernolákova