Literárna súťaž Šumenie 2017

S radosťou vyhlasujeme 8. ročník krajskej literárnej súťaže Šumenie určenej pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom kraji.

Témy literárnej súťaže Šumenie 2017 sú:

  • Svet za zrkadlom
  • Letím na sedadle č.7
  • Postava, ktorá vystúpila z plátna

Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy. Autor môže poslať do súťaže maximálne dve súťažné práce (každú prácu v 2 kópiách).

Uzávierka súťaže je 31. 3. 2017.

Viac informácií nájdete v štatúte súťaže.

Tešíme sa na vaše práce!

sumenie_banner_web