Literárna súťaž Šumenie

sumenie 11Vyhlasujeme 11. ročník literárnej súťaže Šumenie pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a v Prešovskom kraji.

Mladí autori sa môžu pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Som drevo a Uleteli mi včely. Tešíme sa na vaše práce.

Presné podmienky súťaže a spôsob zasielania súťažných prác sú zverejnené v štatúte súťaže.

Uzávierka prijímania súťažných prác je 22. decembra 2019. 

Termín uzávierky prijímania súťažných prác sme predĺžili do 24. 1. 2020.