V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie určenej pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji súťaží spolu 189 prác žiakov z 53 škôl.

Autori posielali svoje práce na tému FARBY SVET(L)A do 18. decembra 2017. 

Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy.

V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie úzko spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Literárne diela hodnotia slovenskí autori poézie a prózy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v piatok 9.marca 2018 vo veľkej sále RCM – Regionálneho censtra mládeže na Strojárenskej 3 Košiciach.

Víťazné práce sme ocenili diplomami a knižnými cenami. Práce boli prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Košiciach, publikované v zborníku víťazných prác a preložené do Braillovho písma.  Víťazné práce boliumelecky spracované a nahrané na CD pre nevidiacich.

Ďakujeme vám za všetky literárne práce a za krásne spoločné dopoludnie na slávnostnom vyhodnotení!

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom za podporu a spoluprácu:

CROCUS THEATRE
Základná škola Ľudovíta Fullu
Rádio Mauribox
Základná umelecká škola Bernolákova