Nádejní redaktori sa prehryzli až na filmové plátno

Nádejní redaktori sa prehryzli až na filmové plátno

Mladé redakčné tímy zo základných škôl si v súťaži školských časopisov PEROHRYZ
2017 otestovali konkurencieschopnosť časopisov, ktoré sami tvoria a vydávajú. Do druhého ročníka
súťaže, ktorú zorganizovalo Občianske združenie ÚLET, sa prihlásilo 17 škôl z Košického kraja.
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Kine Úsmev v piatok 3. marca.

 

Časopisy hodnotila trojčlenná porota tvorená skúsenými redaktormi v zložení Gabriela Krestián Kuchárová,
Ivana Bajerová a Ivan Kriššák. Prvé miesto v súťaži získal časopis Gemko zo Základnej školy Gemerská 2 v
Košiciach. Na druhom mieste sa umiestnil časopis Čordáčik zo ZŠ Košických mučeníkov na Čordákovej 50 v
Košiciach a na treťom mieste časopis Lipoviny zo Základnej školy Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi.
Porotkyňa Ivana Bajerová udelila jednej z redakcií špeciálnu cenu Rádia Košice. Tá putovala tvorcom školského
časopisu Hviezda zo Základnej školy Ivana Krasku v Trebišove. „Chápala som to ako motiváciu pre tých, čo
vytvárajú časopis. Je to len druhé číslo, ktoré im vyšlo, ale veľmi ma bavilo,a myslím si, že je potrebné ich
povzbudiť, aby v tvorení pokračovali ďalej,“ povedala porotkyňa.
Výnimočnú cenu Zlatý Perohryz udelila porota časopisu Prestávka a žiakom zo Základnej školy Ľudovíta Fullu
v Košiciach. Tí svojou profesionalitou a úrovňou zvládnutej novinárčiny už dlhodobo držia latku školských
časopisov veľmi vysoko.
Pri hodnotení sa porotcovia snažili vžiť do kože rovesníkov mladých redaktorov, a teda posúdiť výpovednú
hodnotu časopisu pre cieľovú skupinu, základoškolákov. Hodnotili kreativitu redaktorov, zvládnutie štylistiky a
gramatiky, titulky článkov, aj gafické prvky. Veľký dôraz kládli tiež na autenticitu žiackych výpovedí.
Po slávnostnom odovzdaní vecných cien od partnerov súťaže nasledovali workshopy pre redakčné tímy vedené
porotcami. Tvorcovia časopisov tak získali od skúsených žurnalistov spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku, ale aj
cenné rady, ktoré môžu zúžitkovať pri ďalšej redakčnej práci.
„Dúfam a verím, že tieto deti budú pokračovať v písaní a tvorení, lebo je veľká pravdepodobnosť, že z nich
vyrastú úspešní novinári,“ zhodnotila prácu súťažiacich porotkyňa Gabriela Krestián Kuchárová.
Súťaž sa konala pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

 

Víťazi súťaže PEROHRYZ 2017
1. miesto: Gemko, ZŠ Gemerská 2, Košice
2. miesto: Čordáčik, ZŠ Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
3. miesto: Lipkoviny, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Zlatý Perohryz: Prestávka, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova, Košice
Cena Rádia Košice: Hviezda, ZŠ I. Krasku 342/1, Trebišov

Výsledky Perohryzu na filmovom plátne

Výsledky Perohryzu na filmovom plátne

V stredu 15. februára sme uzatvorili našu krajskú súťaž PEROHRYZ. Prihlásilo sa do nej 16 základných škôl z Košíc a jeho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Porotcovia sa teraz na niekoľko týždňov ponoria do podrobného štúdia jednotlivých časopisov a potom ich čaká spoločné rozhodnutie, komu poputujú vecné ceny, pomôcky a potreby, ktoré sú v každej redakcii nevyhnutnosťou. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. marca v kinosále Kina Úsmev.

O vecné ceny a uznanie trojčlennej odbornej poroty sa uchádzajú:
Angelinoviny / ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Cengáčik / ZŠ Komenského 3, Smižany
Čordáčik / ZŠ Košický mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Dráčik / ZŠ Požiarnická 3, Košice
Gemko / ZŠ Gemerská 2, Košice
Gorko / CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice
Hviezda / ZŠ I. Krasku 342/1, Trebišov
K2 / ZŠ Krosnianska 2, Košice
K30 – šk. noviny / ZŠ Kežmarská 30, Košice
Križinčan / ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna
Lampáš / ZŠ Drábova 3, Košice
Lipkoviny / ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Prestávka / ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova, Košice
Ratolesť / ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Školoviny / SZŠ Tr. SNP 104, Košice
Školský kamarát / ZŠ Mládežnícka 3, Košice Šaca

Súťaž Perohryz 2017

Súťaž Perohryz 2017

V roku 2017 sme pripravili súťaž pre redakcie časopisov základných škôl v Košickom kraji. Zapojiť sa do nej môžu časopisy 2. stupňa (5.- 9. ročník ZŠ) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Časopisy môžete posielať až do 15. februára 2017.

Súťaž vyvrcholí v marci slávnostným vyhodnotením, ktoré bude spojené s praktickými workshopmi s odbornou porotou a novinármi s dlhoročnými skúsenosťami. Všetci finalisti získajú zážitkové a vecné ceny, užitočné pri práci novinára, ktoré im pomôžu v ďalšom rozvoji redakcie.

Viac informácií nájdete na webstránke skolskycasopis.sk.

perohryz_2017

Výsledky súťaže Perohryz 2015

banner-fb-perohryz2

Milí súťažiaci, porotcovia a partneri, ďakujeme Vám za perfektné dopoludnie strávené na vyhodnotení súťaže Perohryz 2015 v Knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Súčasťou vyhodnotenia bola aj bseseda s predsedom poroty Ivanom Kriššákom, ktorého môžete spoznať na obrazovkách pri sledovaní TA3 alebo v Rádiu Šport a Žofiou Teplickou z organizácie VOICES. Veríme, že o rok sa vidíme opäť.

 Výsledky súťaže Perohryz 2015

Individuálne príspevky ocenené organizáciou VOICES – Školský redaktor roka Košického kraja:

1. miesto: Diana Csizmárová: Ak chceš zmeniť svet, začni od seba
2. miesto: Sandra Ficzere: Zapamätajú si ťa
3. miesto: Martina Cvancigerová – Ty buď zmenou

Školský časopis Košického kraja:

1. miesto: Prestávka, ŽŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
2. miesto: Gemko, ZŠ Gemerská 2, Košice
3. miesto: Jenisej, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
čestné uznanie: Kuriér z Hroncovej, ZŠ Hroncova 23, Košice
čestné uznanie: Staničiarik, ZŠ Staničná 13, Košice
čestné uznanie: Bez názvu (Pod lavicou), ZŠ Janigova 2, Košice

Zapojte sa do súťaže Perohryz 2015

 

pozadieObčianske združenie ÚLET v spolupráci s agentúrou LEMUR vyhlasujú 1. ročník krajskej súťaže školských časopisov Perohryz 2015. Do súťaže sa môžu zapojiť redakčné rady školských časopisov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pracujúcich v Košickom kraji a ich redaktori.

Cieľom súťaže
je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Uzávierka prijímania časopisov a individuálnych príspevkov je 7. 5. 2015

Časopisy zasielajte na adresu: Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice. Obálku označte heslom “Perohryz 2015″.

Individuálne príspevky zasielajte na adresu: perohryz@skolskycasopis.sk. V predmete e-mailu uveďte heslo “Perohryz 2015″.

Témy individuálnych príspevkov:
1. Ak chceš zmeniť svet, začni od seba. (pod záštitou neziskovej organizácie VOICES)
2. Postarám sa o svoj keš.

Žánre, ktoré si môžete vybrať:

1. rozhovor
2. reportáž
3. stĺpček

Viac informácií nájdete v štatúte súťaže na webstránke www.skolskycasopis.sk.